Khoa học là gì ?

Khoa học là gì, chính là kiến thức cơ bản trước khi đi vào bất kỳ lĩnh vực khoa học nào. Cũng như Khoa học Dinh dưỡng là một lĩnh vực khoa học. Viết một chuyên mục Khoa học Dinh dưỡng trên tạp chí, nhất định phải nắm rõ kiến thức cơ bản. Nếu không nắm rõ, những gì nói ra về chuyên môn chắc chắn dễ sai lầm. Như thế thì thật đáng xấu hổ.

Khoa học là gì ?

Khoa học là đưa ra một Ức Thuyết, sau đó để ý quan sát và phát hiện những bằng chứng chứng minh. Bằng chứng ở đây chính là vật thể, số liệu có thể sờ nắm, tính toán. Nếu chúng chứng minh Ức thuyết là chính xác. Hoặc mức độ chính xác bao nhiêu phần trăm. Thì Ức thuyết ấy là sự thật (hoặc cận sự thật). Ngược lại, nếu các bằng chứng cho thấy Ức thuyết là sai lầm hoặc tỷ lệ chính xác rất thấp. Thì Ức thuyết ấy bị bác bỏ.

Đúng và sai cũng không phải là mục tiêu của Khoa học mà đó chỉ là một cách nói. Chính xác việc Khoa học làm là đi xác thực bằng chứng với Ức thuyết.

Ức thuyết ở đây cũng có thể hiểu nó là Giả thuyết (cho rằng). Chỉ là sự phỏng đoán ban đầu mà chưa có sự hiểu biết chính xác.

Xác minh về sự tồn tại của người lùn Hobbit

Một lần nữa khẳng định lại định nghĩa Khoa học là gì thông qua một nghiên cứu khoa học. Bà Dean Falk tham gia cùng nhóm nghiên cứu ở St.Louis. Để tiến hành xác minh về sự tồn tại của người lùn Hobbit.

Bà sử dụng phương pháp endocast để tái tạo hình dạng cấu trúc não. Qua đó, phân tích ghi nhận các số liệu.

Đầu tiên là xác nhận có vùng BA10 (Brodmann Area 10). Đó là nơi hình thành tư duy, lên kế hoạch, suy nghĩ và mơ mộng.

Sau cùng, so sánh với bộ não mắc chứng suy giảm kích thước hộp sọ, phụ nữ thấp bé, một con vượn cái, một người phụ nữ bình thường, một phụ nữ thuộc chủng loài đứng thẳng.

Tiến hành đo lường, tính toán và ghi chép các kết quả tìm được. Nhiều lần kiểm tra gắt gao và phân tích những khả năng có thể xảy ra.

Quá trình nghiên cứu, xác minh công phu của bà Dean Falk và nhóm đã thể hiện được khái niệm cơ bản Khoa học là gì.

Hoặc nói một cách đơn giản hơn: “Nếu giả thuyết rằng tất cả cà chua đều màu đỏ, bạn có thể phủ nhận giả thuyết này bằng cách tìm ra một quả cà chua màu vàng”.

Như bà Dean Falk nói rằng: “Điều tôi rút ra trong nghiên cứu của mình rằng [người lùn Hobbit] không phải là một trường hợp của hiện tượng suy giảm kích thước hộp sọ sẽ có thể bị bác bỏ. Nếu một mẫu thí nghiệm khác được chứng minh, lấy từ một người bị suy giảm kích thước hộp sọ, cho kết quả phân tích endocast tương tự. Và đây mới chính là khoa học”.

Share this post, NOW !
Facebook
Twitter
Whatsapp
Weibo
VKontakte
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!